11. marca 2017

Coelurosaurichnus tatricus


Liliensternus liliensterni - Tatranský dinosaurus. Coelurosaurichnus tatricus je starší názov, ktorý vznikol pri náleze skamenelých odtlačkov stôp v roku 1975 v Tichej Doline (Vysoké Tatry - Slovensko). Ich nálezcami sú geológ M. Sýkora a paleontológ J. Michalík. V roku 1998 znovu preskúmali stopy a označili ich ako Eubrontes. V roku 2011 preskúmal stopy poľský paleontológ G. Niedzwiedzki ktorý stopy označil ako Kayentapus a Anchisauripus. Kayentapus sa označujú stopy, ktoré mohli patriť väčšiemu dravcovi podobnému liliensternovi. Vzhľadom na to, že z takýchto starých vrstiev(vrchný trias, pred 205 - 199 mil. rokov) bol nájdený doposial len jeden veľký dravec a to Liliensternus liliensterni, sa teda predpokladá, že stopy patrili práve jemu. Ten mohol dorastať do dĺžky 6 metrov. Stopy označené ako Anchisauripus patrili menšiemu dravcovi tiež podobnému liliensternovi. 
V Nolčovskej Doline vo Veľkej Fatre sa našli dokonca dva skamenelé úlomky kosti dinosaura. O aký druh mohlo ísť sa nepodarilo zistiť ani americkým vedcom.


Na tomto obrázku som strávil asi najviac času zo všetkých počítačových malieb z tohoto obdobia. Pripravoval som sa naň prerábaním niektorých starších paleoobrázkov, ktoré som predstavil už predtým. Obrázok som kreslelil podľa predlohy figúrky dinosaura. Názornú kulisu dotvárali poličky a výkres, ktoré som premenil na prostredie. Obrázok je o kúsok väčší než A3. Podklad tvorí fotografia plátnového papieru a v tejto veľkosti je aj samotný obrázok - 5184 x 3888 pix - 350dpi