13. januára 2018

Morana - Sme súčasťou


Morana je známa hlavne ako vládkyňa zimy a preto ju ľudia príliš neobľubujú. No tak ako aj Slnečné ročné obdobia, tak aj chladné zimné obdobia sú v prírode dôležité, kvôli odpočinku od perných dní. Jej meno má mnoho podôb - Morana, Morena, Mara alebo aj Mariena. Preto je možné, že jej meno súvisí aj s chorobami (Morena). Je teda známa aj ako bohyňa smrti, ktorá mŕtvych víta v Náve. Možno preto sa spája aj so smútkom. Zvykne sa o nej hovoriť ako o mladej tmavovlasej deve s bledou tvárou alebo aj ako o starej bosorke alebo strige. Spája sa teda aj s kúzlami a čarovaním.Vždy na jeseň sa celá príroda začína pripravovať na svoj dlhý zimný odpočinok. Iba človek si myslí, že sa ho to netýka a to aj napriek tomu, že mnoho jedincov cíti túto únavu. Tá únava je úplne prirodzená v tomto období. Lenže oni s touto svojou prirodzenosťou bojujú a aj naďalej pokračujú vo svojom zhone za ničím alebo možno aj za niečim. Nakoniec to často vyvrcholí nejakou chorobou. Či chceme alebo nie, stále sme určitým spôsobom súčasťou prírody a dá sa povedať, že Morana nám to takto počas svojej vlády pripomína. A ak sa nepoučíme, raz sa s ňou stretneme a potom nám to už bude snáď jasné.

Morana - Sme súčasťou - 2017/18, olej na plátne 70 x 50 cm

Tento obraz som začal maľovať ešte niekedy začiatkom jesene 2017. Dlho stál nedokončený až do nového kalendárneho roku 2018 kedy som sa odhodlal v ňom pokračovať ďalej. Moja pôvodná predstava bola síce iná ale nechal som sa unášať voľnosťou a tým čo ako príde. V istom duchu sa možno trošku podobá na obraz Velesa, ktorý som domaľoval uprostred septembra no zároveň je úplne odlyšný čo sa farieb týka. Veď svojím spôsobom aj je výnimočný nakoľko je to môj prvý väčší výtvor venovaný Morane.