6. januára 2018

OBRAZ - kalendár 2018


Oba obrázky som vytvoril pre kalendár OBRAZ na rok 2018. Do kalendáru prispelo svojou zaujímavou tvorbou mnoho ľudí, ktorých spája láska k zvieratám... prírode. 

Rovnaký bol aj námet na obrázky - láska k zvieratám. Obrázky neboli tvorené k danému mesiacu. Stránky kalendáru sú od obrázkov oddelené, takže sa v nich dá listovať zvlášť a človek si môže sám vybrať, ktorý obrázok bude na kalendári. 

Lada a labuť - kresba ceruzkou a fixkou na výkres 11 x 11 cm a dotvorené počítačovou maľbou

Lada a labuť - kresba ceruzkou a fixkou na výkres 11 x 11 cm a dotvorené počítačovou maľbou