5. januára 2018

Starý Orgoň na Kýčere

Po dlhej dobe som prevetral akvarelové farby a vznikol tak obraz Starého Orgoňa, ktorého som namaľoval pre Hradiská.sk Už dlho som nemal kresliacu dosku na maliarskom stojane, tak som si zároveň zaspomínal na stredoškolské časy.
Starý Orgoň na Kýčere - akvarel na A3 akvarelovom papieri, 2017

Okrem toho to bola veľmi zaujímavá spolupráca. veľa vecí sme dohadovali a navrhovali spoločne, tak aby to historicky pasovalo na danú kultúru, spoločenské postavenie... historické obdobie. Jednoducho aby Orgoň vyzeral čo najviac, tak ako mohol vyzerať v minulosti.
Vytvoriť protredie bol už iný oriešok nakoľko som na tom mieste nebol a mal som poruke len pár fotiek, ktoré sú na sieti. Samozrejme všetky z iných uhlov ako by som potreboval. Nakoniec sa mi podarilo vytvoriť približne podobné prostredie/krajinu, ktoré fotky zachytávajú.

Viac o Orgoňovi sa dozviete na stránkach www.hradiska.sk