22. septembra 2018

Horský Zmej

Horský zmej - 2018, počítačová maľba

Horský zmej, zadumaný strážca jesenných hôr.

Obrázok bol vytvorený pre kalendár DRACI 2019. Dostal sa na mesiac Listopad. Ak by ste mali záujem o kalendár, neváhajte objednávať na www.dracikalendar.cz Podporíte tak nie len kalendár ale aj tvorcov, ktorý doň prispeli svojou tvorbou. Živa!

Ide o úplne nový projekt dračieho kalendáru, ktorý vzišiel z kalendáru draci.info. Ten ostal zachovaný a tak jestvujú oba súčastne s rovnakou myšlienkou. Na svete sú tak dva pekné kalendáre - zborníky Českých a Slovenských fantasy výtvarníkov.