26. septembra 2018

Porážka čierneho zmeja

Porážka čierneho zmeja - 2018, kresba čiernym linerom upravená v počítači

Cez šupiny čiernehych zmejov neprejde žiadna ľudská oceľ. Preto ich nie je možné poraziť v žiadnom boji.