6. apríla 2019

Zmey Gorynych

Zmey Gorynych - 2018, olej na plátne 100 x 70 cm

Obraz je zrkadlom duše nielen tvorcu ale aj pozorovateľa. Každý z nás je iný a jedinečný a preto aj pri pohlade na rôzne obrazy, nám prídu na um rôzne myšlienky, alebo v nás obraz vyvolá rôzne pocity. Každému sa môže v obrazoch zrkadliť niečo iné, preto každý z nás uvažuje svojím vlastným spôsobom. Veľakrát vidíme to čo chceme a tvoríme si tak často aj vlastne príbehy, toho čo sa na obraze odohráva.

1. apríla 2019

Mokoša - priadka osudovVeľakrát keď počúvam rôzne kovové žánre a to hlavne toho vážnejšieho nádychu ako je čiernokov alebo kov skazy, tak v hlave vidím alebo si predstavujem korene či konáre stromov alebo kríkov. Len také bez lístia, holé ako pravda. Vtedy je vidieť ako sú navzájom poprepletané ako naše životy. Na mnohých miestach sa pretínanjú, dotýkajú a keď zafúka vietor tak sa spolu kývu alebo sa o seba tlčú, klepkajú jeden na druhý. Strácajú a vynárajú sa v jesennej mgle či vyháňajú nové konáriky. Jedny rastú priamo iné sa zas rastom snažia obísť tie druhé a v oboch prípadoch sa prepletajú s ďalšími. Nie vždy sú to konáre rovnakého stromu. V lese sú koruny stromov časo poprelpletané navzájom a tak tvoria klenbu posvätných lesných chrámov kde každý jeho obyvateľ má svoje miesto a úlohu. Niekedy sa starý a suchý konár odlomí a padne na dno chrámu kde hnije a práchnivie aby z neho vzišiel nový život. Možno aj ďalší strom, ktorý sa bude dotýkať konármi.