6. apríla 2019

Zmey Gorynych

Zmey Gorynych - 2018, olej na plátne 100 x 70 cm

Obraz je zrkadlom duše nielen tvorcu ale aj pozorovateľa. Každý z nás je iný a jedinečný a preto aj pri pohlade na rôzne obrazy, nám prídu na um rôzne myšlienky, alebo v nás obraz vyvolá rôzne pocity. Každému sa môže v obrazoch zrkadliť niečo iné, preto každý z nás uvažuje svojím vlastným spôsobom. Veľakrát vidíme to čo chceme a tvoríme si tak často aj vlastne príbehy, toho čo sa na obraze odohráva.