O mne

Azraelangelo je moje umelecké meno, ktoré používam už od ukončenia strednej školy(2009). Týmto menom sa podpisujem aj pod svoje výtvory, ktoré sa námetovo dotýkajú hlavne prírody. Ide predovšetkým o námety Slovanskej kultúry alebo fantasy a občas aj samotnej prírody. Občas sa venujem aj pravekým námetom, ktoré v minulosti u mňa hojne prevládali spolu s temnejšími námetmi.

Na týchto stránkach by som chcel zverejniť ukážku svojej tvorby. V prvom rade však novšiu tvorbu.

Tvorím rôznymi spôsobmi. Venujem sa maľbe či už olejom alebo akrylom, kresbe a vypaľovaniu do dreva. Ako vyučený grafik tvorím aj rôzne grafiky či už ide o digitánu maľbu a kresbu alebo o bežné grafické práce ako je zalamovanie textov, tvorba vizitiek, plagátov a podobne. Spolupracujem aj s hudobnými skupinami pre, ktoré tvorím obrázky na tričká alebo obaly albumov.